Partie polityczne

Strony gazet codziennie zapełniają informacje związane z polityką. Partie polityczne dostarczają codziennie mediom tematów, które trafiają na pierwsze strony gazet lub które jako pierwsze podawane są w wiadomościach telewizyjnych.
Rywalizacja partii politycznych toczy się bowiem nie tylko na forum parlamentu czy rządu, toczy się również poprzez wykrywanie różnorodnych afer związanych z politykami. A więc partie polityczne to nie tylko głos w dyspucie o sprawach Polski, ale również dyskusja na poziomie spraw związanych często z życiem prywatnym polityków. Polityk jednak zawsze powinien pamiętać, że jego życie prywatne ściśle wiąże się z funkcją, jaką spełnia ona w polityce. Uczciwość i jasno określone zasady powinny cechować przedstawicieli wszystkich partii politycznych.