Tryby udzielania zamówień publicznych

Wszystko, co tyczy się zamówień publicznych regulowane jest ustawą o zamówieniach publicznych z 2004 roku. Także tam mamy szczegółowo opisane w jakich trybach może się odbywać udzielanie zgłoszeń a propos zamówienia publiczne.

Dlaczego zamówienia publiczne są takie skomplikowane?

Zamówienia publiczne by wszystko, co z nimi związane nie są sprawą łatwą i nawet nikomu nie zależy na tym by były. Podmiotom nieuczciwym nie zależy, bo dzięki zamówieniom mogą mieć dobre i stosunkowo szybkie pieniądze (państwu nie opłaca się wystawiać faktur z opóźnionym terminem płatności i zwykle bardzo wiele osób jest poinformowanych o terminach). Osobom zlecającym zamówienia publiczne też nie zależy na ich szczególnej łatwości, bo im mniej zrozumiałe zasady, tym bardziej zdeterminowane do ich przestrzegania podmioty się zgłoszą.

Więcej dowiesz się na pierog.pl/szkolenia/szkolenia-zamowienia-publiczne.html.

Tryby zamówień publicznych

Zgodnie z ustawą zamówień udzielać można w ośmiu trybach, pierwszym jest przetargu nieograniczonego –najczęściej to najłatwiejszy dla przedsiębiorców tryb, drugi to przetargu ograniczonego, czyli taki z pewnymi obostrzeniami, trzecim jest zapytanie o cenę, kiedy to zgłaszający może zapytać o cenę i dopiero wówczas wybierać podmioty- podwykonawców. Czwartym trybem jest tryb negocjacji z ogłoszeniem, piątym negocjacji z ogłoszeniem. Kolejne tryby to tryb dialogu konkurencyjnego, zamówienia z wolnej ręki i ostatni tryb licytacji elektronicznej. Dwa pierwsze tryby są najpopularniejsze i najczęściej stosowane, a to dlatego, że w pozostałych trybach konieczne jest spełnienie opisanych w ustawie przesłanek. Pewne szczególne zamówienia można poprzedzić konkursem. To dość popularny sposób wśród gmin decydujących się na zmianę statusu działek użytkowych na np. działki leśne.